Project Description

Samen met Cinop hebben we een cursus ontwikkeld over Begeleiden van online leren. Online leren en blended leren bieden nieuwe mogelijkheden om studenten te motiveren en het onderwijs beter en effectiever te maken. Dat gaat echter niet vanzelf: online leren en blended leren vragen ook om goede online begeleiding. In deze cursus leert u hoe u op de juiste manier en met de juiste tools deze begeleiding kunt vormgeven. Speciale aandacht geven wij aan de fases die deelnemers doorlopen als ze online leren en aan online feedback geven. Deze cursus bieden wij samen met Cinop aan op ons leerplatform platformblendedlearning.com

Project Details