Project Description

Deze opleiding hebben we ontwikkeld met een team van trainers en gedragsdeskundigen uit de jeugdzorg. De cursus is bestemd voor professionals in een wijk- of jeugdteam. Die komen regelmatig gezinnen tegen waarin het niet goed gaat met kinderen. Hoe veilig is het daar voor het kind? Dreigt verwaarlozing of kindermishandeling? Dan is optreden noodzakelijk. Maar hoe doe je dat? Welke stappen zet je? Hoe kom je in contact met het gezin, zodat je de onveiligheid kunt aankaarten en helpen oplossen? Dat leer je in deze cursus De Gesprekscirkel – van zorgen over het kind naar verantwoord handelen met het gezin. Deze opleiding is opgezet als blended leertraject. De theoretische onderdelen leer je thuis, door online studie en oefening. De praktische vaardigheden leren cursisten tijdens drie workshops. In de cursus werken deelnemers aan de hand van een theoretische casus en een casus uit de eigen werkpraktijk. Zo leren ze het model goed kennen en gebruiken. Tijdens de workshops zien ze ook de casuïstiek van medecursisten en krjjgt iedereen individuele feedback van de trainers. Maak kennis met het gezin in deze cursus:

Project Details