Project Description

De cursus Omgevingsanalyse is bestemd voor medewerkers van provincies en gemeenten die te maken krijgen met grote projecten waarbij zij moeten communiceren en onderhandelen met verschillende stakeholders. De hoofdvraag is “Hoe voer je met deze stakeholders een effectieve dialoog”? In de blended training bereiden cursisten zich online voor op de trainingsdagen. Zij oefenen met een casus die wij hebben voorbereid en met een eigen casus. Online komen stakeholders tot leven: dat maakt dat cursisten zich makkelijk en snel kunnen inleven.

Project Details