Project Description

Professionalisering en Ontwikkeling deeltijd gaan hand-in-hand De Fontys Hogeschool Pedagogiek werkt aan vernieuwing van het curriculum. Na de zomer wordt het tijd om na te denken over, en te werken aan, inzet van online leren in combinatie met contactonderwijs (blended leren). Met name de deeltijdopleiding zou gebaat zijn bij een efficiënt en effectief blended ontwerp. De Fontys Hogeschool beschikt over voldoende technische middelen zoals een goede LMS (Netschool) en apparatuur en software om colleges op te nemen. De meeste docenten hebben echter nog niet voldoende kennis en vaardigheid om de geboden mogelijkheden in te zetten voor efficiënt en effectief blended leren. Hiervoor moet allereerst een goed ontwerp worden gemaakt, 2Blearning heeft een blended cursus ontwikkeld waarmee docenten leren om een blended ontwerp te maken voor hun eigen onderwijs. De cursus wordt gebruikt om het ontwerp voor deeltijdonderwijs te maken.

Project Details