Project Description

Binnen de bestaande leeromgeving van de PABO van Hogeschool Windesheim hebben we voor de minor “Passend Onderwijs” een inrichting gemaakt die voor docenten en studenten overzichtelijk en werkbaar was. We hebben daarvoor gewerkt met een uniforme structuur en docenten getraind en ondersteund bij het gebruik van de online leeromgeving binnen het onderwijs. Docenten en studenten hebben deze opzet erg gewaardeerd en bij docenten was er zelfs sprake van een sterke daling van de werklast, doordat de communicatie met de studenten via de mail duidelijk merkbaar afnam. Als vervolg op de inrichting van de minor hebben we de inrichting voor de leeromgeving van het eerste en tweede jaar van de PABO ontworpen. Hiervoor hebben we nauw samengewerkt met de ICT-afdeling van de hogeschool en met het docententeam. Samen met de docenten hebben we vervolgens de door ons ontworpen standaard-inrichting 'op maat' gemaakt  voor de verschillende vakgebieden.

Project Details

Categories: