Project Description

Voor de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) van de Haagse Hogeschool hebben we een leergang ontwikkeld waarin actief en blended leren centraal staat. Alle docenten van de faculteit zullen de komende jaren deze leergang gaan volgen. De leergang is gekoppeld aan vernieuwing van het curriculum waarin de principes van CDIO centraal staan. CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) is een wereldwijde onderwijsvisie voor ingenieursonderwijs. De leergang  is blended opgezet en duurt 10 weken. De docenten leren algemene didactische principes en CDIO-principes toepasen om zo een goed blended en activerend herontwerp van hun vak te kunnen maken.

Project Details