Project Description

Docenten van de Haagse Hogeschool (Built Environment) wilden hulp om het vak mechanica te flippen en zo geschikt te maken voor de grote groep studenten die zij in het najaar verwachtten. Met het team docenten hebben we het vak herontworpen. Bij het herontwerp bleek eigenlijk dat vooral het begrip van mechanica een probleem is voor studenten. Om dit begrip te stimuleren hebben we een ontwerp gemaakt waarin het begrip van studenten zowel in de colleges als online regelmatig wordt gemeten. In de colleges via een live polling systeem in Feedback Fruits, online via zelftoetsvragen in Blackboard.  De docenten kunnen op basis van het gemeten begrip het tempo aanpassen en/of meer uitleg geven. De instructie over de werking van krachten en momenten en over berekeningen staan online. De docent heeft ervoor gekozen deze filmpjes zelf te maken.

Project Details