Project Description

Op basis van een nieuwe onderwijsvisie werken we samen met een curriculumcommissie aan de vormgeving van een nieuw curriculum voor Build Environment. Binnen dit nieuwe curriculum blijven de huidige opleidingen (Civiele Techniek, Bouwkunde en Ruimtelijke Ontwikkeling) bestaan, maar gezamenlijk vormen ze een gezamenlijk curriculum. Belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe curriculum zijn: beroepspraktijk centraal in het onderwijs, wat zinvol samen kan, doen we ook samen, activerend en blended onderwijs en specialiseren op maat mogelijk maken. Onze rol hierbinnen is het begeleiden van de curriculumcommissie, ondersteunen bij het ontwikkelen van een didactisch concept en de professionalisering van docenten.

Project Details