Project Description

Denk mee over de visie op leren vanuit jullie expertise was de vraag van faculteit TIS van de Haagse Hogeschool. Ook hier is in teams nagedacht over de visie op leren. Wij hebben ondersteuning geboden om de visie strakker te verbinden met onderwijskundige principes en met de algemene onderwijsvisie voor ingenieursonderwijs die de faculteit wil invoeren (CDIO). Ook hebben we geholpen om de visie op de gewenste vorm en de mate van flexiblisering scherp te krijgen.

Project Details