Project Description

Voor de flexibele deeltijdopleiding Social Work is een nieuw didactisch concept ontwikkeld gebaseerd op leerwegonafhankellijke toetsing met bijbehorende flexibele leerpaden. Wij ondersteunen docententeams bij ontwikkeling van leeruitkomsten en bijpassende leeractiviteiten.

Project Details